Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

De elektrische auto: wie kan ermee uit de voeten?

Het kabinet heeft de ambitie dat er 1 miljoen elektrische auto’s in gebruik zijn in het jaar 2025. De gemiddelde Nederlandse automobilist staat echter nog erg terughoudend tegenover het kopen van…

Samenvoeging of integratie?

Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn in 2011 voor het eerst de twee sterk samenhangende beleidsterreinen mobiliteit en ruimte in één nationale nota samengebracht.

Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke Verkenning 2011

Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de jarenlange groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot…

Preserving panoramic views along motorways through policy

Motorway design is not merely a matter of pure functionalism. Naturally, its main purpose is to accommodate efficient transportation to and from a large number of places. However, aesthetic aspects…
Publicatie

Higher than expected NOx emission from trucks may affect attainability of NO2 limit values in the Netherlands

In past years, the European limit value for average annual NO 2 concentration has been exceeded in city streets and along motorways in the Netherlands. By 2015 the limit value must be adhered to in…

Ex-ante evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De plannen van het kabinet-Rutte voor infrastructuur en ruimte zetten in op het versterken van de stedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Het Rijk wil daarmee een aantrekkelijk…

Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen

Om de sluipende toename van verkeersgeluid vanaf snelwegen en spoor tegen te gaan, is er een nieuw wetsvoorstel voor verkeersgeluid opgesteld. Deze nieuwe regelgeving werkt met…

Met de kennis van nu; leren van evalueren. Een casestudy: A5 Verlengde Westrandweg

Infrastructurele projecten kosten al gauw vele miljoenen euro's. Om de juiste beslissingen te nemen wordt er daarom vaak vooraf gedegen onderzoek verricht. Achteraf wordt er echter weinig geëvalueerd.

Verkeer en vervoer in de Referentieraming Energie en Emissies 2010-2020. Broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen

Door het Schoon en Zuinig-beleid dat het kabinet Balkenende IV in november 2007 invoerde, zal de door verkeer en vervoer veroorzaakte CO 2 -emissie in 2020 circa 3,5 megaton lager zijn dan zonder…

Samenstelling en herkomst van fijn stof in Nederland

Fijn stof heeft een negatieve invloed op de gezondheid en speelt een belangrijke rol in klimaatverandering. Om effectief mitigatiebeleid te kunnen formuleren is het noodzakelijk om de relatie tussen…