Publicaties

5372 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Grondwaterzuivering bij bodemsanering

De doelstelling van de studie was om (goed onderbouwde en gestructureerde) informatie aan te dragen ten behoeve van een nadere invulling van de Leidraad Bodembescherming betreffend het onderdeel…
Publicatie

Verlies aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) tijdens uitloogproeven

In het kader van het project is er onderzoek verricht naar uitloogproeven voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK).
Publicatie

Toepassingsmogelijkheden van bodem-biologische gegevens in Milieubalans en Milieuverkenningen

In dit rapport is een analyse gemaakt van de toepassingsmogelijkheden van gegevens over bodem-organismen in het bepalen en voorspellen van effecten van verstoringen op bodemecosystemen.
Publicatie

Verlies aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) tijdens uitloogproeven

In het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 afvalstoffen (TSP) wordt door het RIVM een set van uitloogproeven voor organische componenten ontwikkeld.
Publicatie

Modellering van emissies van lachgas uit bodems ten behoeve van mondiale studies

In deze studie zijn inventarisaties met een resolutie van 1 graad maal 1 graad gemaakt van emissies door bodems onder natuurlijke vegetatie, bemeste landbouwgronden, graslanden, dierlijke mest…
Publicatie

Grass cover in Dutch heathlands in 1993

The objective of this study was to map the grass cover in Dutch heathland nature reserves using Landsat-TM satellite imagery. The grass cover data will be used to initialize the HEATHSOL-model. This…
Publicatie

Emissions inventories and options for control SUMMARY REPORT

This report is the final summary report of the project "Social causes of the greenhouse effect ; emissions inventories and options for control", funded by the National Research Programme on Global Air…
Publicatie

Scanning the Global Environment. A framework and methodology for UNEP's reporting functions

A conceptual framework for UNEP's reporting functions is proposed, aimed at supporting strategic environmental policy development. To this end information should be provided about the past, current…
Publicatie

Modeling the global society-biosphere-climate system: Part 1: Model description and testing

This paper describes the IMAGE 2.0 model, a multi-disciplinary, integrated model designed to simulate the dynamics of the global society-biosphere-climate system.
Publicatie

Simulating the carbon flux between the terrestrial environment and the atmosphere

A Terrestrial C Cycle model that is incorporated in the Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect (IMAGE 2.0) is described.
Publicatie