Publicaties

5406 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Beschrijving van het RIVM 2-dimensionaal stratosfeermodel

Voor het uitvoeren van assessmentstudies met betrekking tot de stratosfeer en het bestuderen van de invloed van veranderingen in de stratosfeer op de troposfeer en het klimaat, is bij het Laboratorium…
Publicatie

Gebiedsgerichte Integratie: een tussenbalans

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken van het RIVM-project Gebiedsgerichte Integratie. Daartoe worden de meest aansprekende resultaten uit de drie fasen van het project toegelicht. In het…
Publicatie

EDACS: European Deposition maps of Acidifying Components on a Small scale. Model description and preliminary results

Describing the effects of acidification on the level of ecosystems, the acid deposition should be available at the scale of ecosystems or at scales which allow for comparison with critical loads…
Publicatie

Description of the RIVM 2-dimensional stratosphere model

For performing assessment studies on the stratosphere and studying the influence of changes in the stratosphere on the troposphere and climate, the Air Research Laboratory of the RIVM has recently…
Publicatie

Uncertainty in Integrated Assessment Modelling. A Cultural Perspective Based Approach

Uncertainty plays a key role in global integrated assessment modelling. Identifying, illuminating and clarifying uncertainties in the TARGETS model, i.e. Tool to Assess Regional and Global…
Publicatie

Indicatoren voor het thema Verspilling, een eerste verkenning

De beschikbaarheid van voorraden in de toekomst is sterk gerelateerd aan het gebruik, waarbij het begrip afwenteling op andere voorraden een centrale rol speelt. Geconstateerd is dat er grenzen aan de…
Publicatie

Naar een ruimtelijk beeld van de gevoeligheid van bodem en grondwater. Deel 1: De gevoeligheid voor belasting met zware metalen, bestrijdingsmiddelen, grondwateronttrekking en ammoniak-depositie

In het kader van het meerjarenprogramma Gebiedsgerichte Integratie wordt de milieuproblematiek in het landelijk gebied geanalyseerd. Deze problematiek is specifiek per "gebied" en wordt bepaald door…
Publicatie

Ontwerp Milieubalans en Milieuverkenning. Van globale visie naar concreet ontwerp

De minister van VROM heeft het RIVM opgedragen vanaf 1995 jaarlijks een Milieubalans (MB) en vanaf 1997 vierjaarlijks een Milieuverkenning (MV) uit te brengen ter ondersteuning van de ontwikkeling van…
Publicatie

Onzekerheid in geintegreerde assessment modellen. Een op culturele perspectieven gebaseerde methode

Onzekerheid speelt een sleutelrol in mondiaal geïntegreerde assessment modellen. Het identificeren, zichtbaar maken en verklaren van onzekerheden in het TARGETS model (Tool to Assess Regional and…
Publicatie

Ingrediënten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal…
Publicatie