Publicaties

5416 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994

Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1994 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens…
Publicatie

Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen (NOH) Jaarverslag 1994 ; Programma 1995-1997

Het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen (NOH) heeft tot doel het ontstaan van afvalstoffen te verminderen en het hergebruik te bevorderen middels onderzoek en ontwikkeling. Dit…
Publicatie

Produktie van glas, glasvezel en glaswol

Dit document over glas-, glasvezel-en glaswol-productie is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In dit project is informatie verzameld over…
Publicatie

Operationalisatie van de 25%-doelstelling Verdroging ; maatregelen, kosten en effecten. Achtergronddocument ten behoeve van Milieuverkenningen 3 & Evaluatienota Water

In dit onderzoek is getracht aan te geven welke maatregelen (type, sterkte en locatie) nodig zijn om de 25% reductie van het verdroogde areaal conform de doelstelling binnen bereik te brengen. Tevens…
Publicatie

GW_VOL; De EXPECT grondwaterstanden module

Als onderdeel van het integrale milieu-model EXPECT is een module ontwikkeld voor berekeningen van veranderingen in grondwaterstand en kwel, die het gevolg zijn van wijzigingen in…
Publicatie

Climax Molybdenum

Dit rapport over Climax Molybdenum is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over…
Publicatie

Effecten van vliegtuigemissies op de atmosfeer ; scenario studies met een mondiaal drie dimensionaal model

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een studie naar de effecten van vliegtuigemissies op de atmosfeer, met name de veranderingen in de hoge troposfeer. Deze studie is uitgevoerd in het…

Air Quality in Major European Cities. Part II: City Report Forms

Within the framework of Europe's Environment programme, commissioned by the EU and co-ordinated by the EEA-Task Force, RIVM, NILU and MGO conducted a study on air quality in a number of cities in…
Publicatie

Air Quality in Major European Cities. Part I: Scientific Background Document to Europe's Environment

This reports documents the research that RIVM, NILU and MGO have conducted into urban and local air pollution in Europe. The research was carried out in the framework of the Europe's Environment…
Publicatie

The impact of aircraft exhaust emissions on the atmosphere ; scenario studies with a three dimensional global model

This report describes the results of a study on the impact of aircraft exhaust emissions on the atmosphere. This study has been carried out within the framework of the Dutch national research…
Publicatie