Publicaties

5356 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Description of the RIVM 2-dimensional stratosphere model

For performing assessment studies on the stratosphere and studying the influence of changes in the stratosphere on the troposphere and climate, the Air Research Laboratory of the RIVM has recently implemented a model of the stratosphere. In this report, a description of the...

Beschrijving van het RIVM 2-dimensionaal stratosfeermodel

Voor het uitvoeren van assessmentstudies met betrekking tot de stratosfeer en het bestuderen van de invloed van veranderingen in de stratosfeer op de troposfeer en het klimaat, is bij het Laboratorium voor Luchtonderzoek op het RIVM sinds kort een model van de stratosfeer in...

Gebiedsgerichte Integratie: een tussenbalans

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken van het RIVM-project Gebiedsgerichte Integratie. Daartoe worden de meest aansprekende resultaten uit de drie fasen van het project toegelicht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de stapelkaart voor de milieuproblematiek...

Pagina's