Publicaties

5358 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994

Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1994 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer....

Climax Molybdenum

Dit rapport over Climax Molybdenum is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het...

Produktie van glas, glasvezel en glaswol

Dit document over glas-, glasvezel-en glaswol-productie is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriële processen ter ondersteuning van het ...

Air Quality in Major European Cities. Part II: City Report Forms

Within the framework of Europe's Environment programme, commissioned by the EU and co-ordinated by the EEA-Task Force, RIVM, NILU and MGO conducted a study on air quality in a number of cities in Europe. The results of this research were summarised in Sluyter (ed.), 1995 (Air...

Luchtkwaliteit in grote Europese steden. Deel II: stadsrapporten

In het kader van het Europe's Environment programma, in opdracht van de EU en gecoördineerd door EEA-Task Force, hebben RIVM, NILU en MGO een studie uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in een aantal steden in Europa. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in Sluyter...

Pagina's