Publicaties

5353 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Emissie van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie

In het kader van het onderzoek naar bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van vervuilde waterbodems is het uitlooggedrag bepaald van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie. Als uitloogtest is de CEN-test, in enigszins gewijzigde vorm, toegepast. De...

IJzergieterijen

Dit document over ijzergieterijen is gepubliceerd binnen het 'Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland' (SPIN-project). In dit project is informatie verzameld over industriële bedrijven of industriële processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op...

Depositiemodule en correctiefactor in Lagrangiaans EMEP-model

Dit rapport geeft een beschrijving van de nieuwe parametrering van de droge depositie processen die zijn opgenomen in het Lagrange zuur depositie model van de Meteorologische Synthesizing Centrum - West van het EMEP. De nieuwe parametrering omvat een state-of-art methode voor...

AQUA: A framework for integrated water policy analysis

In order to design water policy as part of a strategy for sustainable development, an insight into the dynamics of the water system is necessary but not sufficient. It is hypothesized that understanding today's water policy issues requires integrated analysis of hydrology,...

AQUA: een model voor integrale waterbeleidsanalyse

Voor het ontwikkelen van waterbeleid als onderdeel van een strategie voor duurzame ontwikkeling, is het nodig om inzicht te hebben in de dynamica van het watersysteem, maar dat is niet voldoende. Er wordt gesteld dat we alleen vat kunnen krijgen op de huidige...

Pagina's