Publicaties

5353 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

GW_VOL ; The EXPECT Groundwater Level Module

As part of the integrated environmental model EXPECT, a groundwater module has been developed which calculates changes in groundwater level and seepage due to changes in groundwater abstraction.

GW_VOL; De EXPECT grondwaterstanden module

Als onderdeel van het integrale milieu-model EXPECT is een module ontwikkeld voor berekeningen van veranderingen in grondwaterstand en kwel, die het gevolg zijn van wijzigingen in grondwateronttrekking.

European wet deposition maps based on measurements

To date, wet deposition maps on a European scale have been based on long-range transport model results. For most components wet deposition maps based on measurements are only available on national scales. Wet deposition maps of acidifying components and base cations based on...

Natte depositie kaarten van Europa gebaseerd op metingen

Natte depositie kaarten van Europa zijn tot nu toe gebaseerd op modelresultaten. Kaarten die op metingen zijn gebaseerd zijn voor de meeste componenten slechts op nationale schaal beschikbaar. Natte depositie kaarten van potentieel zuur en basische kationen die op metingen...

Betrouwbaarheid van milieu-informatie: analyse van een stikstofketen

Dit rapport behandelt de betrouwbaarheid van milieu-indicatoren van een van de berekeningsketens, die door het RIVM gehanteerd worden bij het opstellen van de milieubalans en milieuverkenningen (MB/MV). Het betreft de keten (voor Nederland) van stikstof-emissies in 1992 tot...

Pagina's