Publicaties

5370 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Gebiedenatlas; een eerste inventarisatie

In dit project zijn ca 50 kaarten, verdeeld over circa 150 digitale bestanden, met betrekking tot specifieke vormen van gebiedsgericht beleid bijeen gebracht. Het doel van het project was een zo…
Publicatie

SusClime: een simulatiespel over bevolking en ontwikkeling in een bronnen- en klimaat-beperkte 2 landen-wereld

In dit rapport wordt het simulatiespel SusClime geïntroduceerd als een manier om de lange-termijn toekomst te verkennen.
Publicatie

Ruimtelijke en mobiliteitsreacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen. Resultaten van empirisch onderzoek

Het rapport beschrijft een onderzoek naar de reacties van werkenden op de verplaatsing van een bedrijf over circa 20 km. Ruim de helft van de werkenden is 4,5 jaar na de bedrijfsverplaatsing niet van…
Publicatie

Achtergronddocument landbouw bij de Nationale Milieuverkenning 3; uitgangspunten en berekeningen

Dit rapport bevat de achtergronden van het onderdeel landbouw in de Derde Nationale Milieuverkenning 1993-2015. Het basisjaar voor de scenario's is 1990. Op basis van het begin 1993 vastgestelde en…
Publicatie

SusClime: a simulation game on population and development in a resource- and climate-constrained two-country world

In this paper we introduce simulation-gaming as a tool to explore long-term futures.
Publicatie

Calculation and mapping of Critical Thresholds in Europe: Status Report 1995

The present aim of the Coordination Center for Effects (CCE) is to give scientific and technical support to the development of the critical loads and level methodology, in collaboration with the…
Publicatie

Berekening en kartografie van kritische drempels in Europa: Status rapport 1995

Het derde rapport van het Coordination Center for Effects (CCE) beschrijft de voortgang die is gemaakt met de wetenschappelijke ondersteuning van multi pollutant-multi effect protocollen in het…
Publicatie

Analyse van metalen en calorische waarde in componenten uit huishoudelijk afval, 1988-1992 (met hierin opgenomen de resultaten van 1986 en 1987)

De Sectie Metingen onderzoekt sinds een aantal jaren de hoogte van metaalconcentraties in het huishoudelijk afval alsmede de calorische waarde. De resultaten van dit onderzoek leveren de…
Publicatie

Actualisering energie- en CO2-ramingen voor het jaar 2000

Dit rapport bevat geactualiseerde ramingen van de Nederlandse CO 2 -emissie en het energiegebruik in het jaar 2000, opgesteld door RIVM, CPB en ECN op verzoek van de ministeries van VROM en EZ. De…
Publicatie

Een historische beleidsanalyse van effecten van het milieubeleid

In september 1995 heeft het RIVM de Milieubalans '95 uitgebracht. Deze geeft een beschrijving van de milieukwaliteit, die onder andere het resultaat is van eerder gerealiseerd milieubeleid. In de…
Publicatie