Publicaties

5372 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Het CARMEN Status rapport 1995

Recente RIVM publikaties, zoals het GLOBE rapport, hebben een bijdrage geleverd aan het succes van Europese conferenties over milieu- en volksgezondheid aspecten (Dobrice 1991, Luzern 1993). Om de…
Publicatie

Integrated Criteria Document Fine Particulate Matter

This document reports data on fine particulate matter with regard to sources and emissions, exposure levels, effect levels, risks, and technical possibilities for reducing these risks. The information…
Publicatie

Documentation of a geographically explicit dynamic carbon cycle model

The CO 2 concentration in the atmosphere has increased considerably during the last century. Without strong reductions of greenhouse gas emissions, the concentration will double from the pre…
Publicatie

The CARMEN Status Report 1995

Progress in the EUROMOD project (RIVM no. 461501) is reported. The EUROMOD project aims at the realization of a computer model that may support international negotiations concerning Europe's…
Publicatie

Handrekenmethode voor het groepsrisico bij Externe Veiligheid

Het gebruik van informatie met betrekking tot het groepsrisico bij het ontwikkelen van ruimtelijke ordeningsplannen rond potentieel gevaarlijke bedrijven is op praktische bezwaren gestoten. Het…
Publicatie

Verbeteringen aan de Pan-Europese landgebruiksdatabank

De kwaliteit van monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal wordt sterk beïnvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte…
Publicatie

Overschrijdingen van ozon kritische waarden voor landbouwgewassen en bossen in Nederland ; voorlopige resultaten

In het kader van de VN-ECE Conventie van lange afstand transport van luchtverontreiniging zijn kritische waarden van ozon voor de blootstelling van bossen en landbouwgewassen bepaald. In dit rapport…
Publicatie

Onderzoek in het Speulderbos: vaststelling van effekten van verzuring, eutrofiering en ozon

In het kader van het Additioneel Programma Verzurings-onderzoek werd tien jaar onderzoek uitgevoerd in de Douglas opstand Speulderbos. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de blootstelling…
Publicatie

Achtergronden bij: Milieubalans 95

Volgens de wet Milieubeheer is de Milieubalans bedoeld om jaarlijks de actuele ontwikkeling van de milieukwaliteit te beschrijven in relatie tot het gevoerde milieubeleid en de ontwikkeling van de…
Publicatie

Research at the Speulder forest: assessment of the effects acidification , eutrophication and ozone

Within the framework of the Dutch Priority Program on Acidification, 10 years of research was conducted at the Douglas fir Speulder forest. The aim of the combined research was to determine the…
Publicatie