Publicaties

5372 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Industrieel afval 1985 - 1994

Cijfers worden gepresenteerd met betrekking tot hoeveelheden industrieel afval in Nederland voor de jaren 1985 en 1990-1994. Tevens is een analyse van de ontwikkelingen tussen 1985 en 1994 op het…
Publicatie

The Global Climate System: Near Term Action for Long Term Protection

Although the time scale of climate change is very long, the time scale of climate policymaking is by necessity much shorter. This report connects long term protection of climate with near term global…
Publicatie

Environmental Information and Planning Model (RIM+): User's guide and background information

The Environmental Information and Planning Model (RIM+) has been developed by the Laboratory for Waste Materials and Emissions at the National Institute of Public Health and the Environment. RIM+ is…
Publicatie

Nitrogen pollution on the local and regional scale: the present state of knowledge and research needs

Concerns the results of a feasibility study on the realisation of a nitrogen research programme for the local scale. This study, initiated by the Ministries of Housing, Physical Planning and…

Documentatie van een geografisch expliciet dynamisch model van de koolstof cyclus

De afgelopen decennia is de CO 2 concentratie in de atmosfeer gestegen. De verwachting is, dat zonder een drastische beperking van de CO 2 emissie de mondiale concentratie van dit broeikasgas medio…
Publicatie

Onderzoek naar de samenstelling van kantoor-, winkel- en dienstenafval uit de binnenstad van Breda

Dit rapport doet verslag van sorteeranalyses van kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD) afkomstig uit de binnenstad van Breda. De sorteeranalyses, uitgevoerd in december 1994, maken deel uit van een…
Publicatie

Indikatieve studie naar de ammoniakproblematiek in het ROM gebied Zuid-Oost Friesland

Door de Ministers van VROM en LNV, als mede de milieugedeputeerde van Friesland is een zogenaamde 'Commissie NH 3 ' ingesteld met als opdracht een oplossing te vinden in het conflict dat gerezen is o…

Basisdocument Fijn Stof

Dit document rapporteert gegevens over fijn stof betreffende bronnen en emissies, blootstellingsniveaus, effectniveaus, risico's en de technische mogelijkheden om deze risico's te reduceren. Deze…
Publicatie

Stikstofverontreiniging op de lokale en regionale schaal: de huidige stand der kennis en onderzoeksbehoefte

Uit onderzoek van de afgelopen tien jaar is gebleken dat stikstof- en zuurdepositie de stressgevoeligheid en biodiversiteit van bossen en natuurlijke vegetaties sterk negatief kunnen beinvloeden. De…

Het wegen van milieu-effecten ten behoeve van besluitvorming bij overheden: een inventarisatie

Met behulp van een weegmethode kunnen de milieu-effecten en kosten van een activiteit tegen elkaar afgewogen worden. Om inzicht te krijgen in hoeverre de Nederlandse overheden systematisch het milieu…
Publicatie