Publicaties

5366 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

De betekenis van het VN ‘Kunming-Montreal Raamwerk voor biodiversiteit’ voor het Nederlandse beleid

Mondiaal afgesproken natuurdoelen vergen extra inspanning Nederlands natuurbeleid Ondanks alle beleidsinspanningen om natuur te beschermen gaat de biodiversiteit wereldwijd nog steeds hard achteruit…
Logo CBD Biodiversity Plan

Hoe grote nieuwbouwwijken aan de stadsranden veranderen

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Het Rijk heeft de doelstelling uitgesproken dat tot en met 2030 nagenoeg één miljoen woningen aan de woningvoorraad toegevoegd moeten worden. De…
Rij vrijstaande nieuwbouwhuizen in vinex wijk

Klimaatrisico's in Nederland

Dit PBL-rapport brengt belangrijke klimaatrisico’s in Nederland in beeld die optreden in het huidige klimaat. Het voorliggend rapport is tot stand gekomen met inbreng van experts van verschillende…
Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Dit rapport zet uiteen hoe het PBL de monitoring van circulariteitsstrategieën uitvoert. Het rapport gaat zowel in op de conceptuele uitgangspunten en achtergronden van de zogenoemde R-ladder als op…
flessen, papier en blikjes

Definitieve correctiebedragen 2023

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2023 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld…

Klimaatbeleid richten op maatschappelijke transformatie

Een klimaatneutrale samenleving vraagt om verandering in de wijze waarop het beleid nu werkt. Beleidsmedewerkers van diverse departementen hebben de afgelopen twee jaar tijdens de Lerende Evaluatie…
badgasten en industrie aan zee

Hoe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050?

Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050 (TVKN) onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om in 2050 een klimaatneutrale maatschappij te realiseren en hoe…
Rapport

Europese importheffing op CO2 effectief tegen weglek

In de studie “Europese importheffing op CO 2 effectief tegen weglek” concluderen PBL en CPB dat de Europese CO 2 -importheffing op producten van buiten de EU, die vanaf 2026 geleidelijk in werking zal…

Het Drieruimtenmodel

Ruimtelijke kwaliteit is een expliciete doelstelling van het ruimtelijke ordeningsbeleid van het Rijk. Ingrepen om opgaven zoals de energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie te realiseren zouden…
Het Drieruimtenmodel

Trajecten naar een klimaatneutrale Nederlandse industrie met klimaatneutrale grondstoffen

In dit achtergronddocument, dat onderdeel is van de PBL-studie ‘Trajectverkenning Klimaatneutraal Nederland 2050’, worden drie trajecten beschreven richting een klimaatneutrale industrie. Ook worden…