Publicaties

5214 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Afzet en verbruik wegbrandstoffen

Er wordt in Nederland meer diesel verkocht aan het wegverkeer dan er wordt verbruikt op het Nederlandse wegennet. Dit verschil wordt primair veroorzaakt door vrachtwagens die internationaal rijden en in kleinere mate door touringcars. Veel grote transporteurs hebben een eigen...

Scoping lerende evaluatie klimaatbeleid

PBL en VU Athena bereiden op verzoek van de ministeries van EZK, IenW, BZK, LNV en het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een lerende evaluatie van het klimaatbeleid (LE KB) voor. In deze notitie schetsen we de uitgangspunten, doelgroepen, thema’s en de werkwijze  van de...

Erfgoed als leefomgevingswaarde - essay

Erfgoed gaat over bestaande gebouwen, landschappen, wijken en andere plekken die mensen waarderen als hun leefomgeving. Wàt mensen daar precies aan waarderen is heel divers, en is ook breder dan alleen het cultuurhistorisch aspect. Erfgoed speelt immers een rol in de...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Pagina's