Publicaties

5358 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor RES 2023

Het PBL monitort de voortgang van de regionale energiestrategieën (RES’en) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens het Nationaal Programma RES. In 2021 zijn de RES’en 1.0 in alle regio’s bestuurlijk vastgesteld door provincies, gemeenten en...

Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

Op 3 juli 2023 heeft de minister voor Klimaat en Energie het concept-Nationaal  Plan Energiesysteem aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan beschrijft hoe Nederland een energiesysteem kan doorontwikkelen dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Het ministerie van EZK...

Bomen en woningprijzen

Groen in de stad, en meer algemeen in de gebouwde omgeving, is belangrijk. Natuur levert veel voordelen op voor bewoners, zoals een prettige en aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. In deze studie vinden we bewijs dat mensen het prettig vinden als er bomen in de nabije...

SPARK: een nieuw landelijk personenautoparkmodel van PBL en RWS

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuw landelijk  personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK). Met dit model kan de toekomstige omvang en...

Basiskwaliteit waternatuur

Basiskwaliteit natuur is een nieuw begrip voor de toestand van de biodiversiteit buiten bestaande natuurgebieden. Daarbij is ook het watersysteem een belangrijk onderdeel voor de biodiversiteit in het landelijk gebied. In dit rapport wordt een voorstel uitgewerkt voor de...

The IMAGE Strategy Document 2022-2027

This document describes the new research and development strategy for the IMAGE Framework, for the 2022–2027 period, based on current and emerging research and policy questions. The document sets out the directions; in terms of concrete activities, the strategy will need to...

UNEP Emissions Gap report 2023

As global temperatures and greenhouse gas emissions break records, the latest Emissions Gap Report from the UN Environment Programme (UNEP) finds that current pledges under the Paris Agreement put the world on track for a 2.5-2.9°C temperature rise above pre-industrial levels...

Pagina's