Modellen

117 resultaten gevonden

USES: Uniform System for the Evaluation of Substances

Model

Vesta

Het ruimtelijk energiemodel Vesta berekent het energiegebruik en de CO 2 -uitstoot van de gebouwde omgeving (onder andere woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen) en de glastuinbouw voor de...

vlinderMOV - Model voor effecten op dagvlinders

Model

XENVIS - X-Environmental Information System

Model

ZEMIS - energiegebruik en de emissies door de zeescheepvaart

Model