Modellen

117 resultaten gevonden

FAIR - Framework to Assess International Regimes for the differentiation of commitments

Het FAIR model is ontwikkeld voor de analyse van de milieueffectiviteit en kosten van scenario’s voor mondiaal klimaatbeleid. Het model kan ook worden gebruikt voor de analyse van de kort-termijn...

GBR2: Geintegreerd Bron Risicomodel Radon

Model

GLOBIO3

GLOBIO 3 is gebaseerd op oorzaak-gevolg relaties tussen drukfactoren en biodiversiteit, gebaseerd op state-of-the-art kennis uit wetenschappelijke literatuur. Als indicator voor de biodiversiteit...
Model

Hestia

Hestia is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving in Nederland. Het moet worden gezien als gereedschap om analyses, simulaties en scenario’s te maken voor de energietransitie in de...

Houdini - een systeemdynamische modellering van regionale woningmarkten

Model