Modellen

117 resultaten gevonden

ICARUS: Information system on Conservation and Application of Resources Using a sector analyses

Model

IMAGE - Integrated Model to Assess the Global Environment

Het IMAGE model is ontwikkeld om verschillende aspecten van het broeikaseffect en mondiale klimaatverandering te simuleren. Input voor het model zijn regionale bevolkings-, welvaarts-, beleids- en...

KEV-onzekerheidsmodel

Het KEV-onzekerhedenmodel is een Monte-Carlo simulatiemodel dat onzekerheidsbandbreedtes oplevert rond de projectiewaarden voor de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen voor...

KOBALT - Kosten Baten Analyse Luchtbeleid

Model

Koterpa

Met Koterpa wordt de samenstelling van het Nederlandse personenautopark naar autoleeftijden en brandstofsoorten geraamd. Vervolgens wordt op hetzelfde detailniveau de samenstelling van de jaarlijks...

LakeLoad - Bereken de belasting van meren

Model

Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS)

Het model LMS is een verkeers- en vervoersmodel waarmee prognoses kunnen worden gemaakt van het personenvervoer over land in Nederland. Het model beschrijft de mobiliteit van personen per...

LARCH - overlevingskansen van verschillende diersoorten

Model