Modellen

117 resultaten gevonden

Aeolus

Het model AEOLUS is een strategisch lange termijn luchtvaartprognosemodel. Het model kan worden gebruikt om voor Nederlandse burgerluchthavens de autonome ontwikkeling en de effecten van beleid te...

AirBase - een pan Europese database met luchtkwaliteitsgegevens

De gegevens uit AirBase betreffen zowel de informatie over de meetnetten, stations en meetconfiguraties als de meetdata zelf (ruwe data, statistieken, AOT's en overschrijdingen). AirBase bevat...
Model

ART - Air pollution and Regression Trees

Model

CAR-VMK: Calculation of Air Pollution from Road Traffic

Model

CAR: Calculation of Air Pollution from Road Traffic

Model

Carbontax

Carbontax is een autoparkmodel dat de omvang en samenstelling raamt van het personenautopark in Nederland. Het model bestaat uit een nieuwverkopen- en een wagenparkmodel. Het model raamt de...