Modellen

117 resultaten gevonden

DYNAMO

DYNAMO (Dynamic Automobile Market Model) is een personenautoparkmodel dat wordt gebruikt voor (scenario) prognoses ten aanzien van de omvang en samenstelling van het personenautopark en voor het...

EMPARA - Environmental Model for Population Annoyance and Risk Analysis

Model

EMPARA-Noi: Environmental Model for Population Annoyance and Risk Analysis

Model

EUTREND: European scale trends in atmospheric concentrations and depositions

Model

EXPOLIS: Expolis blootstellingssimulatiemodel

Model

FACTS 3.0: Forecasting Airpollution by CarTraffic Simulation

Model