Modellen

117 resultaten gevonden

MEI-Energi - Model Effecten Instrumenten Energie

Model

Mephisto

Met Mephisto worden emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen van mobiele werktuigen geraamd op basis van prognoses van onder andere machineverkopen, economische activiteit en...

MetaNatuurPlanner / Model for Nature Policy (MNP)

De meta natuurplanner is een integrerend model dat de gevoeligheid van plant- en diersoorten voor veranderingen in omvang en kwaliteit van leefgebied door type beheer, milieu- en watercondities in...

MING - Meta-INformatiesysteem Gebiedsgericht beleid

Model

MOSES: Micro-omgeving simulatie van exposities

Model

MV4-SS: Milieuverkenning-4 spreadsheet

Model

Nationale Milieu Indicator Bestrijdingsmiddelen

Model

Natuurlijk Kapitaal Model

Het maatschappelijke en politieke debat over de natuur heeft zich uitgebreid van het behoud en herstel van de biodiversiteit tot de erkenning van verschillende manieren waarop mensen de natuur zien en...