Modellen

117 resultaten gevonden

NEV-Rekensysteem

Het Nationale EnergieVerkenning RekenSysteem (NEV-RS) is een systeem dat de samenhang en communicatie tussen een verzameling modellen beheert die ontwikkeld zijn voor het maken van projecties voor het...

NEV-Rekensysteem - COMPETES

COMPETES is een model van de Europese elektriciteitsmarkt. Met het model worden de elektriciteitsproductie, elektriciteitsprijzen, handel in elektriciteit, welvaartseffecten en CO 2 -emissies berekend...

NEV-Rekensysteem - Energieprijzen

Om energieprijzen voor een breed scala aan sectoren binnen het NEV-rekensysteem op een consistente manier beschikbaar te maken wordt gebruik gemaakt van het energieprijzenmodel.

NEV-Rekensysteem - EVA

Het Elektriciteitsverbruik van Apparaten rekenmodel (EVA) heeft als doel het berekenen en analyseren van het elektriciteitsverbruik door apparaten en verlichting in woningen, voor het verleden en voor...

NEV-Rekensysteem - NOx model stationaire bronnen

Het doel van het NO x -model is om voor alle stationaire verbrandingsbronnen in Nederland de emissies van stikstofoxiden (NO x ) uit te rekenen. Het model kan de effecten berekenen van verschillende...

NEV-Rekensysteem - RESolve-E

RESolve-E simuleert voor toekomstige jaren het te verwachten investeringsgedrag van producenten van hernieuwbare energie onder invloed van beleid en energieprijzen. Het rekent per jaar de verwachte...

NEV-Rekensysteem - SAVE Services

Het doel van het SAVE-Services rekenmodel (‘SAVE’) is om de ontwikkeling van het energie-verbruik en energiebesparing van gebouwen in Nederland te beschrijven en te analyseren, voor het verleden en...

NEV-Rekensysteem - SAVE-Productie

Het SAVE-Productie model heeft als doel om ramingen te maken van het energieverbruik en de energiebesparing van de Nederlandse industrie en landbouw. Daarnaast maakt het model ramingen van het...

NEV-Rekensysteem - SAWEC

SAWEC ( Simulatie en Analyse model voor verklaring en voorspelling van het Woninggebonden Energieverbruik en CO 2 -emissie) heeft als doel de simulatie van het gebouwgebonden energiegebruik van...

NEV-Rekensysteem - SERUM

Het primaire doel van het SERUM-model (Static ESC Refinery Utility Model) is om voor de Nederlandse raffinagesector het energieverbruik en de emissies van CO 2 en bepaalde luchtverontreinigende...