Modellen

117 resultaten gevonden

OPERA

OPERA - Option Portfolio for Emissions Reduction Assessment - is een integraal optimalisatiemodel voor het Nederlandse energiesysteem, de bijbehorende broeikasgasemissies en –optioneel –...

PEARL - Projecting population Events At Regional Level

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose die het PBL in samenwerking met het CBS periodiek uitbrengt, wordt gemaakt met behulp van het model Projecting population Events At Regional Level...
Model

PEARL: Pesticide Emission At Regional and Local Scales

Model

PIE - Platform Integrale Energie- en Emissieverkenningenmaatregelen

Model

PION: Prognosemodel Intensiteits ONtwikkelingen

Model

Poseidon

Met Poseidon worden het energiegebruik en de emissies van luchtverontreinigende stoffen van de zeevaart geraamd voor de situaties: varend en voor anker liggend op het Nederlands continentaal plat (NCP...

Potamis

Met Potamis worden de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart op de Nederlandse binnenwateren geraamd. Het model rekent met de gangbare scheepstypen (ruim 30)...

PROLIN 1.0: Prognosemodel voor Luchtvaart in Nederland

Model