Terugblik: PBL Ruimtedialoog

Het gesprek tussen beleidsmakers en kenniswerkers is deze middag op veel plekken gevoerd. Tijdens en na de vele verschillende lezingen in de verschillende zalen in B30, ons kantoor, en zeker ook tijdens de eigenlijk iets te krappe tussenmomenten. Er ging enthousiasme rond, signaleerde PBL-directeur Hans Mommaas na afloop. “Ruimtelijke ordening is meer dan procesordening. Hoe vinden we dat Nederland er straks, na al die transities, uit moet zien? De Ruimtedialoog was een geslaagde missie om met de bredere kenniscommunity kennis en inzicht te delen.” 

Foto van einde plenaire deel met BZK-directeur Irene Jansen en gastheer Marc Hanou

Veel mensen schoven aan bij PBL-ers David Hamers en Jan Ritsema van Eck, die uitleg gaven bij de totstandkoming van ruimtelijke scenario’s die van belang zijn voor de toekomstige inrichting van Nederland. Parallel aan deze sessie werden de hoge verwachtingen over het snel plaatsen van tijdelijke woningen getemperd door PBL-onderzoeker Femke Daalhuizen en stonden PBL-ers Mark Thissen, Emil Evenhuis samen met onafhankelijk onderzoeker Josse de Voogd stil bij de wetenschap achter een breed welvarend leven.

Achterin het pand presenteerde Joost Tennekes (PBL) zijn net gepubliceerde essay over de waarde van de leefomgeving, horend bij de nieuwe website die tools geeft voor het gesprek hierover. Ton Dassen en Frank van Rijn (beiden PBL) spraken over het belang van groen in de stad, gevolgd door een reflectie vanuit de ministeries BZK en LNV. Arjan Harbers (PBL) liet zien hoe zijn ruimtelijke dichthedendatabase werkt, een slimme tool om te bepalen waar Nederland ruimte biedt voor bijvoorbeeld extra woningen. Tot besluit van de eerste ronde lezingen bood de Vereniging Onroerend Goed Nederland drie presentaties uit eigen gelederen aan.

Tweede ronde 

In de tweede ronde bleek de presentatie van Edwin Buitelaar (PBL) over grondspeculaties gewild. Ook was er veel belangstelling voor de kakelverse Monitor NOVI, gepresenteerd door Rienk Kuiper (PBL) met een reflectie vanuit het Vlaamse Planbureau voor Omgeving. Kersten Nabielek (PBL) en Helmoet Thoele (Provincie Zuid Holland) zoomden in op duurzame mogelijkheden in de havenregio Rotterdam. David Evers (PBL) ging nog verder micro door samen met Cees-Jan Pen van Fontys over de leefbaarheid van binnensteden te praten. Tegelijkertijd presenteerden Like Bijlsma en Ed Dammers (beiden PBL) de mogelijkheden van bouwen rond het spoor uit bijna te publiceren onderzoek; Jeroen Bastiaanssen over vervoersarmoede. In de zaal van Frans Schilder en Folckert van der Molen (beiden PBL) ontstond een verhitte discussie over het verduurzamen van woningen om de energierekening omlaag te brengen.

Plenair werd afgesloten door een grotelijnenschets van PBL-directeur Hans Mommaas, gevolgd door BZK-directeur Irene Jansen en gastheer Marc Hanou van PBL. Zij stelde samen vast dat de dialoog tussen kennis en beleid een goede middag had gehad, op naar meer!

PBL Logo Ruimtedialoog 2022

De downloadbare presentaties op deze pagina voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Als u problemen ervaart met het bekijken van de presentaties, dan kunt u contact opnemen via info@pbl.nl onder vermelding van deze pagina.

Downloads en links

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte