Publicaties

186 publicaties in het onderwerp 'Mobiliteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Toegang voor iedereen?

Dit rapport presenteert de resultaten van de eerste fase van het PBL-project Bereikbaarheid, waarin we bereikbaarheidsindicatoren hebben ontwikkeld om op buurtniveau inzicht te geven in de toegang tot banen, gezondheidszorg, onderwijs, winkels en groen met verschillende...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Reflectie op DKTI-evaluatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een evaluatie uitgevoerd van de DKTI-regeling (Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties). De DKTI-regeling is een middel van de overheid om de ontwikkeling van een duurzame transportsector stimuleren door projecten...

Pagina's