Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Mobiliteit

Rapport
25-09-2018

Auto’s van de zaak zijn een factor van betekenis als het gaat om vergroening van de Nederlandse personenautomobiliteit. In deze studie is de naar...lees meer

Overige Publicatie
05-07-2018

Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO2-emissies van vliegtuigen die...lees meer

Rapport
15-05-2018

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten...lees meer

Overige Publicatie
04-05-2018

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord...lees meer

Rapport
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Rapport
07-09-2017

Een van de domeinen waar digitalisering zich onmiskenbaar doet gelden is de infrastructuur. In dit signalenrapport verkent het PBL de gevolgen....lees meer

Overige Publicatie
12-06-2017

Ondanks het groeiende aantal dodelijke ongevallen onder oudere e-bikers, leidt fietsen toch tot een langer en gezond leven. In het kader van het...lees meer

Artikel
15-05-2017

Het wordt steeds drukker in Nederlandse steden. Onder meer met gericht parkeerbeleid proberen lokale overheden sturing te geven aan de groeiende...lees meer

Rapport
10-03-2017

In dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 worden voor de sector verkeer en vervoer de belangrijkste wijzigingen...lees meer

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer