Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Mobiliteit

Rapport
24-05-2019
  • Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen...lees meer

Rapport
21-12-2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de...lees meer

Artikel
22-11-2018

Deze paper beschrijft de veranderingen in het ruimtelijk patroon van het woon-werkverkeer in de afgelopen twintig jaar voor verschillende...lees meer

Rapport
25-09-2018

Auto’s van de zaak zijn een factor van betekenis als het gaat om vergroening van de Nederlandse personenautomobiliteit. In deze studie is de naar...lees meer

Rapport
19-09-2018

Infrastructuur voor mobiliteit wordt aangelegd en onderhouden om plekken waar activiteiten als wonen, werken, zorg of recreëren plaatsvinden met...lees meer

Overige Publicatie
05-07-2018

Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO2-emissies van vliegtuigen die...lees meer

Rapport
15-05-2018

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten...lees meer

Overige Publicatie
04-05-2018

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord...lees meer

Rapport
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Rapport
07-09-2017

Een van de domeinen waar digitalisering zich onmiskenbaar doet gelden is de infrastructuur. In dit signalenrapport verkent het PBL de gevolgen....lees meer