Adaptatie en regionale afstemming bij woningbouw

De vraag naar woningen kan efficiënt worden bediend met een adaptieve woningbouwstrategie en met regionale afstemming.  Bij een adaptieve woningbouwstrategie wordt rekening gehouden met de oplopende vraag naar woningen op de korte termijn en de bevolkings- en huishoudensontwikkelingen op de lange termijn. Er zijn 3 grote uitdagingen: op korte termijn een middensegment op de huurmarkt ontwikkelen, omgaan met toenemende regionale verschillen in vraag-aanbodverhoudingen op de woningmarkt en  vele woningen die op de langere termijn vrijkomen door de uitstroom van ouderen.

Adaptatie

Een adaptieve woningbouwstrategie moet rekening houden met de oplopende vraag naar woningen op de korte termijn, maar ook met de verschuiving van de vraag op wat langere termijn naar meer woningen voor één en tweepersoonshuishoudens. Het gaat daarbij vooral om ouderen. Het accent zal geleidelijk moeten verschuiven van nieuwbouw naar herstructurering van de bestaande voorraad en transformatie van ander stedelijk vastgoed.

Regionale afstemming

Omdat woningbouwplannen in de ene gemeente grote invloed kunnen hebben op de omliggende gemeenten, is regionale afstemming nodig. Het doel is daarbij om binnen de regio een breed palet van aantrekkelijke woonmilieus te kunnen aanbieden. Daarbij vragen vooral de voormalige groeikernen om aandacht. De noodzakelijke “groeikernvernieuwing” is een regionale verantwoordelijkheid.

Auteurs

Frank van Dam en Martijn Eskinasi

Kenmerken

Publicatietitel
Adaptatie en regionale afstemming bij woningbouw
Publicatiedatum
10 oktober 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
ROmagazine, jaargang 33, nr. 10, p.16-19
Productnummer
1880