Balans van de Leefomgeving 2010

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 14 september 2010 de eerste Balans van de Leefomgeving. De ministers Huizinga (VROM) en Verburg (LNV) hebben deze integrale studie die het planbureau voortaan elke twee jaar zal uitbrengen – als opvolger van de Milieubalans, Natuurbalans en Monitor Nota Ruimte – in Nieuwspoort in ontvangst genomen. In deze veelomvattende studie maakt het PBL de balans op van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van onder meer verstedelijking, bereikbaarheid, milieu, klimaat en biodiversiteit.

External video URL

Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis; helder en slim beleid blijft nodig

De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn aantrekkelijker om te wonen en de natuur krijgt meer ruimte. Tegenover dit goede nieuws staat dat er op het gebied van de leefomgeving nog grote problemen overblijven, zoals de reeds merkbare klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit en de teruglopende bereikbaarheid, vooral van de Randstad. Om het tij te keren zijn gerichte beleidsmaatregelen nodig. Dit zal een belangrijke opgave zijn voor het nieuwe kabinet.

Op de korte termijn profiteert de leefomgeving nog van de economische neergang: de uitstoot van vervuilende stoffen is lager door de teruggelopen economische activiteit, en de druk op de schaarse ruimte is tijdelijk afgenomen. Daar staat tegenover dat het als gevolg van de crisis moeilijker is om geld beschikbaar te krijgen voor de ontwikkeling van schone technieken. Als investeringen in stedelijke ontwikkeling en in natuur en landschap teruglopen door bezuinigingen, dan zal dit zowel de leefbaarheid in de steden als de kwaliteit van natuur en landschap onder druk zetten. Het op een slimme, doelmatige manier voortzetten van succesvol beleid is cruciaal.

Auteurs

Planbureau voor de Leefomgeving

Kenmerken

Publicatietitel
Balans van de Leefomgeving 2010
Publicatiedatum
14 september 2010
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
272