Balans van de Leefomgeving 2023

Toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen
Rapport

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. De leefomgeving staat meer dan ooit in het middelpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling, maar vooralsnog lijkt het niet te gaan lukken om een aantal belangrijke leefomgevingsdoelen voor 2030 te halen. Het maken van fundamentele keuzes met het oog op de lange termijn is noodzakelijk om de problemen rond wonen, biodiversiteit, klimaat, landbouw en stikstof aan te pakken. Deze keuzes zullen fors ingrijpen in ons dagelijks leven. Een door burgers als rechtvaardig ervaren verdeling van de lasten zou daarbij uitgangspunt moeten zijn.

In de Balans van de Leefomgeving 2023 staan vier grote leefomgevingsopgaven centraal: Klimaatverandering en energie, Circulaire economie, Natuur, landbouw en voedsel, en ontwikkelingen in Stad en regio. Op deze thema’s is de afgelopen twee jaar veel nieuw beleid in gang gezet maar de uitvoeringspraktijk blijkt weerbarstig. Veel leefomgevingsbeleid komt op lokale en regionale schaal bij elkaar en de afstemming tussen doelen is vaak complex.

Om de leefomgevingsdoelen te halen is het bovendien nodig om meer fundamentele en toekomstbestendige keuzes te maken. Een heldere en breed gedragen visie op een duurzaam Nederland helpt bij het identificeren en onderbouwen van deze keuzen. Om draagvlak te krijgen voor de keuzen is het bovendien van belang dat de lasten vanuit de optiek van de burger op een rechtvaardige manier worden verdeeld.

Auteurs

PBL Auteurs
Melchert Reudink Jeroen Bastiaanssen Hans Elzenga Ron Franken Hans van Grinsven Aldert Hanemaaijer Christian Lennartz Maarten van Schie Johanna Schild Kees Schotten Roel van der Veen Marijke Vonk
Overige auteurs
Marlies Sanders (WUR)

Kenmerken

Publicatietitel
Balans van de Leefomgeving 2023
Publicatiesubtitel
Toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen
Publicatiedatum
14 september 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
136
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5008