Tussenbalans van de Leefomgeving 2017

15-09-2017 | Rapport

Met de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 voldoet het Planbureau voor de Leefomgeving aan een verzoek van de Eerste Kamer om ideeën schriftelijk kenbaar te maken met betrekking tot mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus uit een oogpunt van pluriformiteit van de input voor Kamerleden.

Dit verzoek van de Eerste Kamer beoogde om rond Prinsjesdag naast de economische informatie uit de Macro-Economische Verkenning van het CPB ook informatie van de collega-planbureaus PBL en SCP beschikbaar te hebben over ‘de stand van het land’, op het terrein van respectievelijk de leefomgeving en de samenleving.

Iedere 2 jaar verschijnt al, kort voor Prinsjesdag, de Balans van de Leefomgeving. Voortaan presenteert het PBL in de tussenjaren de Tussenbalans van de Leefomgeving. Gelijktijdig met deze Tussenbalans publiceert het PBL een actualisatie van de digitale Balans voor de Leefomgeving.

De notitie is ingedeeld in 4 thema’s: klimaatverandering en energietransitie; landbouw, voedsel en natuur in transformatie; vergroening en circulaire economie en sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid.