Balans van de Leefomgeving 2020

Burger in zicht, overheid aan zet

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote leefomgevingsopgaven centraal: Klimaatverandering en energie, Landbouw, voedsel en natuur, Ruimtelijke ontwikkelingen en Circulaire economie. Daarnaast is er in de Balans 2020 voor het eerst onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van burgers bij de leefomgeving en het beleid.

De opgaven zijn nog steeds indrukwekkend, zo blijkt uit de analyse, en alhoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in het leefomgevingsbeleid moet de uitvoering voor een groot deel nog op gang komen. De overheid heeft veel partijen bij de beleidsvoorbereiding betrokken maar het is de vraag of ook burgers zich voldoende betrokken voelen bij de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid.

Uit het onderzoek dat we in het kader van de Balans voor de Leefomgeving 2020 hiernaar gedaan hebben, blijkt dat burgers zorg voor de leefomgeving belangrijk vinden, maar ook dat een deel van de burgers zich zorgen maakt over de kosten van het leefomgevingsbeleid.

Website gearchiveerd

De Balans van de Leefomgeving-publicaties van het PBL zijn sinds 2010 vergezeld van een website. Met ingang van 23 januari 2022 is deze website opgeheven. De archiefversie kan nog worden geraadpleegd.

Auteurs

PBL Auteurs
Jetske Bouma Pieter Boot Hendrien Bredenoord Frank Dietz Martha van Eerdt Hans van Grinsven Maikel Kishna Willem Ligtvoet Ries van der Wouden
Overige auteurs
Marlies Sanders (WUR)

Kenmerken

Publicatietitel
Balans van de Leefomgeving 2020
Publicatiesubtitel
Burger in zicht, overheid aan zet
Publicatiedatum
7 september 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
97
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4165