Balans van de Leefomgeving 2016

Richting geven - Ruimte maken

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit. Dit is een rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte. Daarnaast evalueert de Balans in hoeverre de leefomgevingskwaliteit die parlement en regering zich ten doel hebben gesteld, tijdig wordt bereikt.

In de Balans van de Leefomgeving 2016 komen de volgende thema’s aan bod: energie en klimaat; landbouw en voedsel; natuur; water; gezonde leefomgeving; mobiliteit; ruimtelijke economie; wonen; en circulaire economie.

Concurreren om de ruimte

Deze leefomgevingsthema’s zijn met elkaar verbonden: ze beïnvloeden elkaar en hebben een plek nodig – waarbij ze soms concurreren om de ruimte. De leefomgeving omvat dan ook niet alleen de kwaliteit van de fysieke ruimte, maar bovendien de kwaliteit van de ruimtelijke samenhang. Het begrip ‘balans’ uit de titel heeft daarmee niet alleen een evaluatieve betekenis, in de zin van ‘de balans opmaken’ van het beleid. Het verwijst ook naar het vinden van het juiste evenwicht tussen het benutten van de leefomgeving ten dienste van maatschappelijke behoeften én het beschermen van die leefomgeving tegen de negatieve gevolgen daarvan.

Richtinggevende keuzen in leefomgevingsbeleid

Bij het zoeken van die balans kan de Rijksoverheid meer richtinggevende keuzes in het leefomgevingsbeleid maken, zodat ruimte wordt gegeven aan medeoverheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan een goede leefomgevingskwaliteit.

Auteurs

PBL Auteurs
Melchert Reudink Niels Sorel Kees Schotten

Kenmerken

Publicatietitel
Balans van de Leefomgeving 2016
Publicatiesubtitel
Richting geven - Ruimte maken
Publicatiedatum
14 september 2016
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
212
Publicatietaal
Nederlands
ISBN
978-94-91506-98-7
Productnummer
1838