De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en leefomgeving

Een aantal buurten en regio’s in Nederland kampt met een afnemende bevolking. Dit aantal zal in de toekomst verder toenemen. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale voorzieningen. Dat heeft grote gevolgen voor de buurtbewoners.

In een vergrijzende samenleving zijn dat in toenemende mate ouderen. Hen - met name de oudere ouderen (75+) - treft vooral het verdwijnen van buurt- en dorpsvoorzieningen. Zij zijn immers minder mobiel, hebben een geringere actieradius en zijn daardoor afhankelijker van het aanbod van lokale voorzieningen dan anderen. De redenering kan daarom ook worden omgedraaid: voor het draagvlak van buurt- en dorpsvoorzieningen kan vergrijzing juist de gevolgen van krimp compenseren. De vraag naar lokale voorzieningen (winkels, zorg) neemt immers toe.

Auteurs

Frank van Dam

Kenmerken

Publicatietitel
De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en leefomgeving
Publicatiedatum
8 november 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Geron 14/3, pp. 17-19 (Themanummer Krimp, september 2012)
Productnummer
673