De krimpregio’s van de toekomst

Om beleid en plannen te kunnen maken, kijken bestuurders vaak naar bevolkingsprognoses. Traditionele prognosekaarten laten zien in welke regio’s de bevolking in 2040 kleiner is dan nu.

Er zijn echter meer regio’s die in de toekomst krimp zullen meemaken. Het PBL heeft daarom zogenoemde omslagkaarten gemaakt die laten zien op welk moment regio’s te maken zullen krijgen met demografische krimp. Met behulp van deze kaarten kunnen bestuurders van deze regio’s beter op krimp anticiperen, en kan worden voorkomen dat de problemen die met krimp kunnen samengaan, zoals leegstand en overaanbod van woningen en voorzieningen, verergeren.

Auteurs

Mark ter Veer, Sanne Boschman en Femke Verwest

Kenmerken

Publicatietitel
De krimpregio’s van de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen tot 2040: omslag van groei naar krimp
Publicatiedatum
1 oktober 2010
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
DEMOS, jaargang 26, nummer 8, oktber 2010
Productnummer
92528