De openbare ruimte in de toekomst

Beleidsmakers, planners en ontwerpers hebben vaak moeite met de onzekerheid die inherent is aan langetermijnprocessen. In de studie Oefenen met de Toekomst (2019) heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld voor verschillende toekomsten van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit in Nederland. In dit artikel voor het tijdschrift Ruimte en Wonen worden deze scenario’s toegepast in een verkenning van de mogelijke betekenissen voor de openbare ruimte van de toekomst. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van alle scenario’s, maar heeft in elk ervan een andere betekenis en is telkens anders ingericht.

Waardering van openbare ruimte verschilt per scenario

Hoe ontmoeten we elkaar als onze digitaal verrijkte omgeving per individu verschilt? Wat doen exclusieve rijbanen voor zelfrijdende auto’s met het straatbeeld? Hoeveel groener kan het straatbeeld worden? Hoe ziet het pleintje eruit als niet de gemeente, maar de buurt daarover beslist? Per scenario ontplooien mensen andere activiteiten, op andere plekken en in andere gebouwen, kiezen ze voor verschillende vervoermiddelen en gebruiken en waarderen ze straten, pleinen en parken anders.

Dit artikel is opgenomen in een themanummer van Ruimte en Wonen over de publieke ruimte, waarvan PBL-onderzoeker Like Bijlsma samen met Frank Suurenbroek gastredacteur was. Daarin staat ook een interview dat zij samen met PBL-onderzoeker Leo Pols hebben gehouden met drie ontwerpers die in drie gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte: Annemieke Fontein (hoofd Landschapsarchitectuur in de gemeente Rotterdam), Paco Bunnik (stedenbouwkundig hoofdontwerper in Amsterdam) en Henk Snel (senior stedenbouwkundige in Zwolle). Zij reflecteren op de problemen die Covid-19 in de openbare ruimte aan het licht brengt en de opgaven die op langere termijn spelen, zoals schaarser wordende ruimte als gevolg van verdichting in steden en de inpassing van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie.

Kenmerken

Publicatietitel
De openbare ruimte in de toekomst
Publicatiedatum
25 november 2020
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
10
Publicatietaal
Nederlands
Tijdschrift
Ruimte+Wonen
Uitgave
nr 3 / 2020
Productnummer
4273