De stad: magneet, roltrap en spons

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die groei. Meer jongeren trekken naar de steden en het vertrek van gezinnen uit de stad is afgenomen.  Bij de omliggende gemeenten is het omgekeerde het geval: deze groeien nauwelijks nog. Of de sterke groei van de steden zal voortzetten is echter onzeker.

In deze studie beschrijft het PBL de verhuisstromen tussen steden en omliggende gemeenten: De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest.  Gekeken is naar zes stadsgewesten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen.

Aan de hand van drie metaforen: de magneet, de roltrap en de spons wordt in deze publicatie uitgelegd hoe de ontwikkelingen lopen in stad en stadsgewest.

Deze studie is tot stand gekomen door samenwerking van het PBL met de Universiteit van Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Almere en de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

Auteurs

Frank van Dam, Gijs Beets, Andries de Jong, Dorien Manting

Kenmerken

Publicatietitel
De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest
Publicatiedatum
12 mei 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1610