Demografie verandert de woningmarkt

18-12-2014 | Publicatie

De woningmarkt wordt in de toekomst steeds sterker getekend door demografische trends die regionaal verschillen. De komende jaren houdt de babyboomgeneratie de woningvoorraad nog bezet en daardoor remt  de doorstroming. Na 2030 zal  deze generatie  langzaam maar zeker komen te overlijden waardoor er  woningen  beschikbaar komen voor nieuwkomers. De gevolgen hiervan pakken voor de verschillende delen van het land heel anders uit.

In veel gemeenten aan de randen van ons land  krimpt de bevolking  als gevolg van vergrijzing en vertrek van jongeren en zal  op termijn met de uitstroom van babyboomers ook het aantal huishoudens gaan dalen. Hierdoor dreigt leegstand.  In de Randstad en vooral de grote gemeenten groeit de bevolking en het aantal huishoudens nog fors, mede door instroom van jongeren. In de nabije toekomst moeten hier juist woningen  bijkomen. Op termijn wordt de druk op de woningmarkt verlicht door de groeiende uitstroom van de babyboomgeneratie.