Demografische krimp en regionale economie

15-10-2010 | Publicatie

Demografische krimp heeft gevolgen voor de regionale economie. In krimpregio's als Parkstad Limburg, de Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen besteden overheden in hun economische beleid echter weinig aandacht aan krimp.