Demografische krimp en regionale economie

Demografische krimp heeft gevolgen voor de regionale economie. In krimpregio's als Parkstad Limburg, de Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen besteden overheden in hun economische beleid echter weinig aandacht aan krimp.  

Auteurs

Femke Verwest en Frank van Dam

Kenmerken

Publicatietitel
Demografische krimp en regionale economie
Publicatiedatum
15 oktober 2010
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Rooilijn, nr. 7, 2010, p 508-513
Productnummer
92531