Den Haag in vier tinten van bevolkingsprognoses

08-03-2016 | Publicatie

Over het toekomstig inwonertal van Den Haag bestaat grote onzekerheid, ondanks dat diverse prognoses groei voorspellen. In dit artikel wordt nagegaan wat de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose, de PRIMOS prognose, de prognose van gemeente Den Haag en de prognose van de provincie Zuid-Holland, vertellen over het aantal inwoners van Den Haag in de toekomst. Tevens wordt gekeken in hoeverre de visie van de prognosemakers ‘stabiel’ is in de tijd.

Grote verschillen tussen prognoses

In de PBL/CBS regionale prognose en de prognose van de gemeente Den Haag is het inwonertal in 2040 respectievelijk rond 70.000 en 50.000 hoger dan in 2015. In de PRIMOS-prognose en de prognose van de provincie Zuid-Holland is de bevolkingsgroei echter veel sterker, met respectievelijk een toename van rond 95.000 en 125.000 inwoners.

Wat betekent dit voor beleidsmakers?

Voor beleidsmakers wijst deze grote variatie in prognoses erop dat de mate van groei behoorlijk onzeker is. Vanwege deze onzekerheid is aan te bevelen dat prognosemakers ook onzekerheidsmarges aangeven en dat er daarnaast scenario’s worden opgesteld waarin alternatieve toekomsten worden geschetst. Verder blijkt  dat recent waargenomen ontwikkelingen sterk doorwerken in de prognoses. De sterke groei van het inwonertal in de laatste 15 jaar wordt weerspiegeld in de steeds hogere verwachtingen over het inwonertal in de toekomst. Kennelijk zijn prognosemakers weinig geneigd trendbreuken te voorspellen.