Institutionele verschillen in het woningbouwproces. Een blik over de grens.

Bij het passeren van de grens is vrijwel direct zichtbaar hoezeer de bebouwing in Duitsland verschilt van die in Nederland. Hoewel de landschappelijke en sociaaleconomische condities over de grens vergelijkbaar zijn, ziet niet alleen de bouwstijl, maar ook de opzet van woonwijken er heel anders uit. Deze verschillen zijn niet alleen het gevolg van een andere smaak, maar ook een uitdrukking van de wijze waarop het woningbouwproces is georganiseerd. In Duitsland en Nederland zijn in de loop van de tijd binnen specifieke institutionele randvoorwaarden eigen routines rondom de ontwikkeling van woonwijken ontstaan.

Naar aanleiding van het rapport 'Groot- of kleinschalige verstedelijking' van het Planbureau voor de Leefomgeving schreven Joost Tennekes en Arjan Harbers op uitnodiging van het Bundesland Noordrijn Westfalen een artikel voor het jaarlijkse Grundstücksmarktbericht. Hierin komen het verschillende instrumentarium aan het licht tussen beide landen en hun morfologische gevolgen. Met Noordrijn Westfalen als spiegel kunnen we bijdragen aan een verklaring van de verschillen in schaal en homogeniteit van de Nederlandse woningbouw op uitleglocaties.

Auteurs

Joost Tennekes en Arjan Harbers ||Arjan Halbers

Kenmerken

Publicatietitel
Institutionele verschillen in het woningbouwproces. Een blik over de grens.
Publicatiedatum
10 oktober 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Grundstücksmarktbericht 2012 van het Bundesland Noordrijn Westfalen
Productnummer
92735