Interregionaal verhuizen en de werkzekerheid van starters

06-02-2020 | Rapport

In dit artikel bekijken we of starters op de arbeidsmarkt door te verhuizen naar een andere regio hun werkzekerheid kunnen vergroten. Starters verschillen in hoe snel ze hun eerste baan vinden, maar ook in of ze vervolgens werk kunnen behouden. Veruit de meeste starters verhuizen echter niet naar een andere arbeidsmarktregio en als ze verhuizen dan is dat vaak om heel verschillende redenen. Het effect van interregionaal verhuizen op de werkzekerheid is dan ook heel wisselend.

Kenmerken en motieven van verhuizers

De starters die verhuizen hebben specifieke kenmerken. Ze zijn vaker hoogopgeleid, alleenstaand en wonen vaker in de periferie van het land. Op basis van veranderingen in hun woonregio en huishoudenssituatie lijken starters om verschillende redenen te verhuizen. Een groot deel vertrekt van de periferie naar de Randstad waar meer banen zijn. Maar velen wonen na de verhuizing samen of zijn weer bij hun ouders ingetrokken. Naast arbeidsmarktoverwegingen zijn dus ook sociale redenen, of een combinatie van beide, motieven te zijn voor starters om over grote afstand te verhuizen.

Wisselend effect van verhuizen

Starters die zijn verhuisd naar een andere regio hebben niet gemiddeld meer maanden werk in de drie jaar na de verhuizing dan andere starters, ook niet in een vast dienstverband. Wel hebben zij gemiddeld langer een baan met een uurloon hoger dan het mediane uurloon van alle starters met dezelfde opleiding. Dit komt echter vooral omdat veel verhuizers naar de Randstad vertrekken waar het mediane loon hoger is dan in de rest van het land; het inkomen van de verhuisde starters is niet hoger dan dat van de niet-verhuizers in de Randstad. Verhuizen naar een andere arbeidsmarktregio om niet werk-gerelateerde redenen lijkt juist negatieve gevolgen te hebben voor de werkzekerheid in de verdere loopbaan. Starters die na de verhuizing zijn gaan samenwonen hebben gemiddeld minder maanden een baan, een baan in vast dienstverband en een baan met een bovenmediaan uurloon dan niet-verhuisde starters of verhuisde starters die niet zijn gaan samenwonen.

Stimuleren van verhuizen weinig zinvol

Voor het vergroten van de werkzekerheid van starters op de arbeidsmarkt lijkt het stimuleren van langeafstandsverhuizingen dus weinig zinvol te zijn. Wel zijn hier alleen de effecten van verhuizen op de eerste jaren van de werkcarrière onderzocht. Mogelijk betaalt het werken in een arbeidsmarktregio met gunstigere arbeidsomstandigheden zich pas op langere termijn terug. Bijvoorbeeld bij het doorstromen naar hogere functies.