Korte termijn gevolgen van de Brexit voor de concurrentiepositie

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal grote verschillen in effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse provincies en bedrijfstakken. De details van het uittredingsverdrag zijn hierbij in verschillende mate bepalend voor de grootte van deze effecten. Deze notitie onderzoekt de verdelingseffecten voor Nederland en Europa. Is de kostenverhoging voor Nederlandse bedrijven in verschillende provincies groter of kleiner in vergelijking met die van hun nationale en internationale concurrenten? En hoe gevoelig zijn deze effecten voor specifieke afspraken in het uittredingsverdrag. Zo wordt duidelijk waar (per regio en bedrijfstak) de initiële gevolgen van de Brexit op de Nederlandse concurrentiepositie het grootst zijn en wanneer onderhandelingen over de uittredingsovereenkomst belangrijk zijn voor het uiteindelijke effect.

Deal of no deal: Hoe belangrijk is een goede Brexit overeenkomst voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven?

Tot nu toe was er weinig bekend over de verdelingseffecten: welke bedrijven en welke regio’s verzwakken of versterken hun positie en hoe gevoelig zijn deze effecten voor de details van de deal? Met name deze gevoeligheid is belangrijk om te weten in welke bedrijfstakken en regio’s de gevolgen van de Brexit afhankelijk zijn van de specifieke afspraken in de uittredingsovereenkomst. Wanneer de resultaten gevoelig zijn voor de details van de deal kunnen onderhandelingen over deze deal immers het meest profijt opleveren.

Verandering in concurrentiepositie

Het PBL heeft het effect van de Brexit gemeten aan de hand van veranderingen in de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dit concurrentie-effect definiëren we in deze notitie als de kostprijsverhoging voor Nederlandse bedrijven in vergelijking tot de kostprijsverhoging van binnenlandse en buitenlandse concurrenten. Het belang van de deal is gemeten door de gevoeligheid van dit effect voor veranderingen in type handelsbelemmeringen te analyseren.

Dit paper richt zich daarom op hoe de situatie verandert direct na een Brexit. Zo wordt duidelijk waar de gevolgen van een Brexit het grootst zijn en daarmee waar beleid de consequenties van een Brexit zou kunnen beïnvloeden.

Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek van het PBL naar de blootstelling van bedrijfstakken aan de Brexit, de bedrijfstakspecifieke kosten van de Brexit in Nederlandse regio’s en de korte termijn gevolgen van de Brexit. Het onderzoek maakt deel uit van het internationale onderzoeksproject “The Economic Impacts of Brexit on the UK, its regions, its cities and its sectors” van de ESRC Economic and Social Research Council (Verenigd Koninkrijk).

Auteurs

Mark Thissen (PBL), Frank van Oort (EUR), Philip McCann (Sheffield University), Raquel Ortega-Argilés (University of Birmingham), Trond Husby (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
The Implications of Brexit for UK and EU Regional Competitiveness
Publicatiedatum
21 augustus 2019
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3805