Maximaal, gelijk, voldoende, vrij

Vier perspectieven op de rechtvaardige stad

Van wie is de stad? Van iedereen, zou het antwoord idealiter luiden. Maar wát is het waar iedereen aanspraak op zou kunnen of mogen maken? En vooral ook, wáár dan? Wat is rechtvaardig bij de bepaling van wie wat krijgt in de stad en waar? ‘De rechtvaardige stad’ wordt ten onrechte vaak gezien als een concept dat voor slechts één uitleg vatbaar is. Vier perspectieven – de welvarende stad, de egale stad, de voorzienende stad en de vrije stad – worden in dit essay uitgewerkt en doorgeredeneerd op hun toepassing in stedelijk beleid.

Er bestaan verschillende perspectieven op wat brede welvaart in regio of stad is. Het is voor beleidsmakers belangrijk om eerst stil te staan bij wat zij onder brede welvaart verstaan, voordat ze overgaan tot de vraag hoe dat via beleid kan worden bereikt. Dat laat deze korte animatievideo zien.

Ruimte voor discussie en voor beter onderbouwd beleid

Voortdurend worden verschillende perspectieven nagestreefd die strijdig met elkaar zijn. Zicht op meerdere perspectieven biedt ruimte voor discussie en voor beter onderbouwd beleid. Daarmee geeft dit essay handvatten aan beleidsmakers om een moeilijk te grijpen begrip als ‘rechtvaardige stad’ concreter en bewuster invulling te geven. Ook biedt het houvast voor het maatschappelijke debat en voor het voeren van effectief en legitiem stedelijk beleid.

Auteurs

PBL Auteurs
Edwin Buitelaar

Kenmerken

Publicatietitel
Maximaal, gelijk, voldoende, vrij
Publicatiesubtitel
Vier perspectieven op de rechtvaardige stad
Publicatiedatum
25 augustus 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
57
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4149