Nationale en regionale huishoudensdynamiek

05-08-2019 | Publicatie

In deze publicatie staat de ‘levensloop’ van huishoudens centraal: de processen die mensen in hun leven doorlopen en welk effect deze hebben op het ontstaan, het ontbinden en het veranderen (van omvang en type) van huishoudens. In dit kader wordt gekeken naar het uit huis gaan van kinderen, het gaan samenwonen met een partner, het krijgen van kinderen, het uit elkaar gaan van paren en het institutioneel gaan wonen.

Processen die van invloed zijn op de levensloop van huishoudens

Er wordt telkens gekeken naar de volgende aspecten:

  • achtergronden (uit de literatuur en zo mogelijk een internationale vergelijking)
  • ontwikkelingen en karakteristieken op nationaal niveau
  • regionale verschillen (op provinciaal niveau en gemeentelijk niveau)

Op diverse plekken wordt ingezoomd op de woningmarkt, aangezien kenmerken van woningen een belangrijke rol kunnen spelen bij huishoudensprocessen. De in de publicatie gebruikte data is hoofdzakelijk afkomstig van de Jaarlijkse Huishoudensstatistiek van het CBS en een microdatabestand, dat is afgeleid uit het Stelstel van Sociaal Statistische Bestanden (SSB).