Nederland in 2050: Waar wonen en werken we?

06-06-2016 | Publicatie

Verstandig beleid vraagt om inzicht in hoe Nederlandse regio s zich kunnen gaan ontwikkelen tot 2050. De studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) verkent daartoe een hoog en laag scenario.  Dit artikel beschrijft de ruimtelijke uitwerking van die scenario’s zoals beschreven in het WLO-cahier Regionale Ontwikkelingen en Verstedelijking.

Verschillen in bevolkingsgroei en vraag naar woningen

Uit de uitwerking van de WLO-scenario’s komt naar voren dat de stedelijke regio’s en de Randstad een relatief sterke bevolkingsontwikkeling en daarmee woningvraag tegemoet gaan zien. Ondanks een mindere bevolkingsgroei dan in de Randstad neemt de woningvraag ook toe in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant, vanwege huishoudensverdunning. In Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen komt krimp zelfs in het hoge scenario voor. In het lage scenario krimpt de bevolking in een groter aantal regio's. Bevolkingsgroei is in veel gebieden geen zekerheid meer. Het is dus zaak voor beleid om adaptief te plannen, bijvoorbeeld door een mogelijk tijdelijke groei van de vraag naar infrastructuur en voorzieningen ook tijdelijk op te vangen. 

Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van TPEdigitaal met als thema 'Regio en Ruimte'.