Nieuwe perspectieven voor groeikernen

07-12-2015 | Publicatie

Na decennia van suburbanisatie en bevolkingsgroei lijken de (voormalige) groeikernen in een nieuwe demografische fase van hun bestaan te zijn gekomen. De meeste groeikernen groeien nauwelijks meer en onderliggend verandert langzaam de bevolkingssamenstelling. Er is sprake van een geleidelijke maar zekere vergrijzing en - door selectieve verhuisbewegingen - van een sociaaleconomische uitsortering van huishoudens.

Toekomstperspectief van de groeikernen

Het toekomstperspectief van de groeikernen hangt vooral af van de kwaliteit van de bestaande en toekomstige woningvoorraad en woonmilieus. Dat wordt sterk bepalend voor hun aantrekkelijkheid voor toekomstige bewoners.