Onzekere stedelijke groei vereist adaptieve woningbouwstrategie

De voortgaande bevolkings- en huishoudensgroei van de steden is op de lange termijn allerminst zeker. Dat vraagt om een adaptieve woningbouwstrategie en om een beleid dat zich niet alleen richt op de omvangrijke vraag naar woningen op de korte termijn. Ook vraagt dit om permanente monitoring van demografische ontwikkelingen op regionaal en lokaal schaalniveau.

Toename bevolking in de grote steden

De grote steden in Nederland groeien sterk, na een periode van gematigde groei en zelfs bevolkingsafname in de jaren 70 en 80. De trek naar de stad is toegenomen, het vertrek uit de stad – naar omliggende gemeenten – is afgenomen en de natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) is toegenomen. De suburbane gemeenten en de voormalige groeikernen daarentegen stagneren in hun groei en vergrijzen. Deze ontwikkelingen vragen om afstemming tussen alle gemeenten in de stedelijke regio’s ten aanzien van de regionale woningbouwopgave.

Auteurs

Frank van Dam, Dorien Manting

Kenmerken

Publicatietitel
Onzekere stedelijke groei vereist adaptieve woningbouwstrategie
Publicatiedatum
14 augustus 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
S+RO
Productnummer
1787