Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke methode daarvoor is gebruikt. Bij de regionale prognose van 2016 zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers gepubliceerd. Om de onzekerheidsintervallen te kunnen schatten is een nieuwe methode ontwikkeld.

Prognosecijfers

Uit de uitkomsten blijkt dat voor 70% van de Nederlandse gemeenten niet met zekerheid vast te stellen is of het inwonertal tussen 2015 en 2040 zal groeien of krimpen. Voor 20% is groei waarschijnlijk, voor 10 procent krimp. Bij andere prognose-uitkomsten is er meer zekerheid. Zo geldt een afname van het aantal 20- tot 65-jarigen voor 60% van de gemeenten als waarschijnlijk en telt 85% van de gemeenten in 2040 waarschijnlijk meer huishoudens dan in 2015.
 

Auteurs

Coen van Duin (CBS), Andries de Jong (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose
Publicatiedatum
11 december 2017
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Statistische trends
Productnummer
2640