PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid

23-06-2017 | Publicatie

In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Vruchtbaarheidsveronderstellingen op regionaal niveau vormen een belangrijk onderdeel van deze prognose. In dit artikel worden aan de hand van regressieanalyses verschillen in de gemeentelijke vruchtbaarheid onderzocht, aan de hand van de indicator ‘gemiddeld kindertal per vrouw.

Verklaring van gemeentelijke verschillen in vruchtbaarheid

Uit deze analyse blijkt dat demografische, culturele, sociaaleconomische variabelen en zaken die samenhangen met de woningmarkt een belangrijke rol spelen bij de verklaring van gemeentelijke verschillen in de vruchtbaarheid. Daarnaast zijn regionale variabelen gebruikt voor een aanvullende verklaring van gemeentelijke verschillen.

Met deze variabelen tezamen kan driekwart van de gemeentelijke variatie in de vruchtbaarheid worden verklaard. Met behulp van deze uitkomsten is de vruchtbaarheid voor 2025 voorspeld.