Potentieel en kosten klimaatneutrale gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht

Het PBL heeft een verkenning uitgevoerd naar de warmte- en koudevoorziening van de gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht die zo snel mogelijk klimaatneutraal wil worden. Zowel het potentieel van technische maatregelen als de kosten van de eindgebruikers die hiermee zijn gemoeid zijn geanalyseerd met het Vesta MAIS (Multi-Actor-Impact-Simulatie) model.

Middels dit onderzoek is nagegaan in hoeverre het model kan bijdragen aan de beleidsvoorbereiding van beslissingen in het kader van de energietransitie in regio’s. Voor de gemeente Utrecht bleek de analyse een waardevolle bijdrage te leveren aan het inzicht in effecten van beleidsopties, de invloed op marktcondities en de factoren die hiervoor van belang zijn.

Verhogen van de energiebelasting op aardgas

Om een indicatie te krijgen van de financiële inspanning die nodig is voor het realiseren van de klimaatneutrale warmte- en koudevoorziening van de gebouwde omgeving is een modelsimulatie uitgevoerd met een verhoging van de prijs van aardgas van kleinverbruikers van circa 0,7 euro/m3 naar 1,7 euro/m3 door de energiebelasting op aardgas te verhogen. Door de hogere aardgasprijs worden maatregelen met hoge investeringskosten terugverdiend met de uitgespaarde energieinkoopkosten en de levering van duurzame warmte en koude waardoor een CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd van 90% in 2030 ten opzichte van 2015. Gebouweigenaren investeren in energiezuinige renovaties en warmtebedrijven sluiten acht op de tien gebouwen aan op hun warmte- en koudenetten. De overige gebouwen moeten dan worden verwarmd met elektrische warmtepompen en groen gas om de gebouwde omgeving geheel klimaatneutraal te maken.

Terugverdientijd energiebesparing woningen

De terugverdientijd van energiezuinige woningrenovaties varieert afhankelijk van woningtype en bouwperiode. Voor de ene woningcategorie (type en bouwperiode) is de terugverdientijd van een energiezuinige renovatie naar een ‘midden’ niveau korter dan naar een ‘hoog’ niveau. Maar voor andere woningcategorieën is het net andersom. Dit betekent dat maatwerk is geboden. Bij een verhoging van de energiebelasting op aardgas van 1 euro/m3 wordt de terugverdientijd van renovatie ‘s naar het ‘midden’ niveau – afhankelijk van de woningcategorie –10 à 30 jaar en naar het ‘hoog’ niveau 15 à 25 jaar. Dit is de helft of minder dan de terugverdientijd zonder verhoging van de energiebelasting. Opvallend is dat de spreiding van terugverdientijden van ‘hoog’ binnen het spreidingsinterval van ‘midden’ ligt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de terugverdientijden van de meeste renovaties naar niveau ‘hoog’ vergelijkbaar zijn met die van niveau ‘midden’ bij een verhoging van de energiebelasting op aardgas met 1 euro/m3

Auteurs

Ruud van den Wijngaart, Steven van Polen, Bas van Bemmel en Mirjam Harmelink

Kenmerken

Publicatietitel
Potentieel en kosten klimaatneutrale gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht
Publicatiedatum
19 Juli 2018
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2655