Reflectie op de leefomgevingsthema's in het coalitieakkoord 2021-2025

Met het uitbrengen van deze reflectie deelt het PBL een aantal aandachtspunten die bij de uitwerking van het coalitieakkoord wat betreft de leefomgevingsopgaven van belang kunnen zijn. De punten zijn in deze notitie samengebracht, zodat beleidsmakers en bewindslieden deze direct in de uitwerking kunnen meewegen en ook Kamerleden er kennis van kunnen nemen.

Foto van de tijdelijke plenaire zaal van de Tweede Kamer B67

De reflectie is geen ‘doorrekening’ van de verwachte effecten bij de uitvoering van het coalitieakkoord, daarvoor is het akkoord nog te weinig precies. Bovendien is een doorrekening pas goed mogelijk wanneer beleidsmaatregelen precies en in samenhang zijn uitgewerkt. Voor deze reflectie is geen nieuw onderzoek gedaan; we baseren ons in deze reflectie op reeds gepubliceerd onderzoek en beschikbare expertkennis.

Urgentie voor leefomgevingsopgaven

Het akkoord geeft er blijk van dat de urgentie van de leefomgevingsopgaven door de formerende partijen wordt gevoeld. Het akkoord zet stevige ambities neer en stelt voor het bereiken daarvan ook veel overheidsmiddelen beschikbaar. Dit sluit aan bij de noodzaak die ook uit mondiale akkoorden spreekt om werk te maken van de vraagstukken klimaat en biodiversiteit. De vrijwilligheid van een aantal maatregelen kan betekenen dat verandering te traag van de grond komt om in 2030 de beoogde resultaten te laten zien. Regelgeving als stok achter de deur kan daarvoor een oplossing zijn.

In een eerdere versie van deze reflectie is een fout geconstateerd in het hoofdstuk Klimaat en energie bij de omrekening van de in het coalitieakkoord genoemde indicatieve effecten tot percentage emissiereductie. In deze versie is deze fout gecorrigeerd en is de bijbehorende tekst aangepast.

Auteurs

PBL Auteurs
David Hamers Aldert Hanemaaijer Michiel Hekkenberg Hans Hilbers Sonja Kruitwagen Frans Schilder Aaldrik Tiktak

Kenmerken

Publicatietitel
Reflectie op de leefomgevingsthema's in het coalitieakkoord 2021-2025
Publicatiedatum
23 december 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
45
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4884