Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2040

01-10-2013 | Publicatie

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland blijft de komende decennia toenemen. Vooral in de Randstad is de bevolkingsgroei nog sterk, maar aan de randen van Nederland gaat het inwonertal in diverse regio’s krimpen. De vier grote gemeenten zijn de laatste jaren uitzonderlijk sterk gegroeid; naar verwachting blijven ze in de toekomst flink doorgroeien. Ook het aantal huishoudens neemt in de toekomst nog stevig toe. Dit is vrijwel overal in Nederland zo. Alleen in Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen stokt de groei of treedt zelfs krimp op.

Potentiële beroepsbevolking

De potentiële beroepsbevolking (20 tot 65 jaar) is in de laatste decennia voortdurend in omvang toegenomen. Door het optrekken van de AOW-leeftijd groeit de potentiële beroepsbevolking in de toekomst licht, ondanks de krimp van de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar. In de meeste Randstadregio’s groeit de potentiele beroepsbevolking in de toekomst, terwijl krimp wordt verwacht in de regio’s die ook bevolkingskrimp kennen.

Vergrijzing

De vergrijzing van Nederland versnelt in de komende decennia als gevolg van het toetreden van de naoorlogse geboortegolf tot de leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder. Het aantal 65-plussers neemt overal in Nederland toe. Maar aan de randen van Nederland, waar zich ook de grootste bevolkingskrimp voordoet, is de vergrijzing sterker dan in de meer verstedelijkte regio’s zoals de Randstad. In de vier grote steden gaat de vergrijzing juist minder snel, al hebben die ook te maken met een grote toename van het aantal ouderen.

De regionale bevolkings- en huishoudingsprognose 2013-2040 is ook te vinden op www.regionalebevolkingsprognose.nl en statline.cbs.nl