Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2016 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. De prognose beslaat de periode 2015-2040.

Aantallen inwoners en huishoudens blijven stijgen

Het inwonertal van Nederland blijft de komende decennia toenemen. Vooral in de Randstad is de bevolkingsgroei nog sterk, maar aan de randen van Nederland gaat het inwonertal in diverse regio’s krimpen. De vier grote gemeenten zijn de laatste jaren uitzonderlijk sterk gegroeid; naar verwachting blijven ze in de toekomst flink doorgroeien.
Ook het aantal huishoudens neemt in de toekomst nog stevig toe. Dit is vrijwel overal in Nederland zo. Alleen in Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen stokt de groei of treedt zelfs krimp op.

Potentiële beroepsbevolking: groei in Randstad

De potentiële beroepsbevolking (20 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd) is in de laatste decennia voortdurend in omvang toegenomen. Door het optrekken van de AOW-leeftijd blijft de potentiële beroepsbevolking in de toekomst verder groeien.
In de meeste Randstadregio’s groeit de potentiële beroepsbevolking in de toekomst, terwijl vanaf ongeveer 2025 krimp wordt verwacht in de regio’s die ook al bevolkingskrimp kennen

Vergrijzing het sterkst aan randen Nederland

De vergrijzing van Nederland versnelt in de komende decennia: de naoorlogse geboortegolf treedt toe tot de leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder en mensen leven steeds langer.
Het aantal 65-plussers neemt overal in Nederland toe. Maar aan de randen van Nederland, waar zich ook de grootste bevolkingskrimp voordoet, is de vergrijzing sterker dan in de meer verstedelijkte regio’s zoals de Randstad. In de vier grote steden gaat de vergrijzing juist minder snel, al hebben die ook te maken met een grote toename van het aantal ouderen.

Meer cijfers?

Cijfers en achtergrondinformatie over de regionale bevolkings- en huishoudingsprognose 2016 zijn te vinden op de themasite Regionale bevolkingsprognose(archief). Daarnaast zijn de cijfers gepubliceerd in de CBS-databank StatLine

Auteurs

Niels Kooiman (CBS), Andries de Jong (PBL), Corina Huisman (PBL/CBS), Coen van Duin (CBS) en Lenny Stoeldraijer (CBS)

Kenmerken

Publicatietitel
Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016
Publicatiedatum
12 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
CBS Bevolkingstrends
Productnummer
1959